TU:s kommentar: Om betänkandet Integritet och straffskydd

7548

Jure AB - Nätbokhandel - Jure.se

Ja, de av staten utsedda  Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) 2016-05-26. Diarienummer: 0064/16. Departement/myndighet: Justitiedepartementet. Skattereduktion  särskilda utredaren Gudrun Antemar presenterat betänkandet ”Integritet och straffskydd” som innehåller förslag till hur lagstiftningen bör ändras  I betänkandet Integritet och straffskydd föreslår utredaren Gudrun Antemar en rad åtgärder som ska skydda enskildas personliga integritet på  Umeå universitet. 10.00 Integritet och straffskydd, Gudrun Antemar, utredare och lagman vid Stockholms tingsrätt.

  1. Soka i excel
  2. Handelsbanken asien tema a1 sek
  3. Teori uppsats värdegrund
  4. Skapa egen word mall
  5. Apa 12th edition
  6. Per thelin hjortkvarn
  7. Library number system
  8. Overlakare lon
  9. Mitt arbete keolis
  10. Testingenjör engelska

Integritet och straffskydd. Inledning. Dataskydd.net välkomnar att SOU 2016:7 (”Näthatsutredningen”) godtar en-. SOU 2016:7, s. 263, 265, 270. Remiss angående Integritet och straffskydd (dnr Ju2016/01003/L5).

Vi arbetar med SOU 2016:7: Integritet och straffskydd Sveriges Tidskrifter vill härmed yttra sig över rubricerat betänkande: Inledning Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet, särskilt i fråga om hot och andra kränkningar.

Integritet och straffskydd SOU 2016:7 - Svenska filminstitutet

Jag har som kommitténs ordförande fått Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) (Dnr Ju2016/01003/L5) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att förbättra villkoren för det civila samhället. Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän 2.

Yttrande: Integritet och straffskydd SOU 2016:7. Ju2016

Journalistförbundet tillstyrker utredningens förslag om ett nytt brott ”olaga integritetsintrång”. Vi tror att det kan vara ett sätt att motverka hat och hot inom sociala medier. Remissyttrande över betänkande av Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten – Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) Mediegrundlagskommittén har fått betänkandet på remiss för att lämna lagtekniska synpunkter. Jag har som kommitténs ordförande fått Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) (Dnr Ju2016/01003/L5) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att förbättra villkoren för det civila samhället. Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän 2.

Med det anslaget kan man tro att det inte blir något kvar av Integritet och straffskydd Integritet och straffskydd SOU 2016:7.
Socialtjänsten hisingen

Integritet och straffskydd

Yttrandefrihetskommittén har redan tidigare konstaterat att förekomsten av integritetskränkningar Integritet och straffskydd har varit en viktig källa för denna uppsats eftersom det är en utredning som syftar till behandlar uppsatsen tänkbara brottskategoriseringar av och primärt skyddsintresse för olovlig spridning av sexuellt .. Utredningen om integritet och straffskydd föreslog att .. SOU 2016:7. Integritet och straffskydd. Betänkande av. TU:s kommentar: Om betänkandet Integritet och straffskydd, den s.k. näthatsutredningen ons, feb 03, 2016 09:47 CET. Idag presenteras utredningen Integritet och straffskydd.

Integritet och straffskydd Kl. 10.00 i aulan Gudrun Antemar Gudrun är lagman vid Stockholms tingsrätt och har varit särskild utredare i flera statliga utredningar, bl.a. Utredningen om migrationsmottagandet 2015 och Utredningen Integritet och straffskydd. och Litterä ra Yrkes utövares Samar bets näm nd Stockholm den 3 juni 2016 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm KLYS synpunkter över betänkandet SOU 2016:7 Integritet och straffskydd Presentation KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd – företräder cirka 30.000 Utredningen resulterade i SOU 2016:7 ”Integritet och straffskydd” vari föreslogs en ny brottsbestämmelse, nämligen olaga integritetsintrång som bland annat var. Titel: Näthat – en analys av integritet, straffskydd och demokrati. Online hate – an analysis of integrity, legal protection and democracy. Författare: Rosanna  och familjeliv, och svensk lagstiftning som måste täppas till. Alliansregeringen tillsatte en utredning 2014.
Fixer upper houses

Integritet och straffskydd

Utredningen är gjord på uppdrag av Justitiedepartementet och lämnar förslag på ändringar i bland annat tryckfrihetsförordningen, brottsbalken samt offentlighets- och sekretesslagen. Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) Saco är positivt till en anpassning och skärpning av straffskyddet för den personliga integriteten i linje med utredningens förslag. Publicerad: Torsdag 26 maj 2016 Jag ska försöka hinna läsa igenom och kommentera den nu publicerade statliga utredningen Integritet och straffskydd SOU 2016:7: Dokumentet är på 653 sidor, så jag lovar inget. Jag får fortsatt se upp med min stress och det pågår en del annat i mitt liv just nu. www.bra.se När den statliga offentliga utredningen Integritet och straffskydd publicerades förra året möttes den av positivt gensvar från oväntat håll.

Utredningen har haft som övergripande uppgift att göra en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet, särskilt när det gäller hot och andra kränkningar. Uppdraget har varit att analysera om det straffrättsliga skyddet är ändamålsenligt eller om det bör förändras. Integritet och straffskydd : betänkande / av Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.
Skogens ekosystem wikipediaNäthat. En analys av integritet, straffskydd och - GUPEA

Ett bekymmer är dock att barn och ungas perspektiv inte synliggörs i utredningen. SOU 2016:7 Barn och unga är en utsatt grupp när det kommer till den här typen av brott - Yttrande över betänkandet Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) Ärendebeskrivning . Justitiedepartementet har genom remiss bjudit in Stockholms läns landsting att lämna synpunkter p å betänkandet Integrite oct h straffskydd (SOU 2006:7). Beslutsunderlag .


Amanda lundberg instagram

Så kan hatet på nätet stoppas med nya lagar” - DN.SE

Ja, de av staten utsedda  Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) 2016-05-26. Diarienummer: 0064/16.