Alignmentmall, Matris med synliga språkliga mål - Pinterest

6522

Bedömning

Inför detta läsår beslöt jag mig för att försöka förändra sättet jag ger feedback på. Med stöd i bland annat Dylan Williams Att följa lärande (2013) samt motivationsforskning av Edward Deci bestämde jag mig för att ge feedback om kvalitéer och utvecklingsområden på elevernas produktion utan att alls nämna kunskapskrav och betygsnivåer. Bildmatris för kunskapskrav i slutet av årskurs9 baserad på Lgr 11 Förmågor F E C A Genomförande Når för närvarande ej kunskapskraven. Framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet Kunskapskrav för betyg i slutet av årskurs 9. ÄMNE: RELIGIONSKUNSKAP BETYG: Förmåga E D C B A analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva För nästan 4,5 år sedan skapade jag kunskapsväggen för åk 1-3.

  1. Beställa besiktningsprotokoll besikta
  2. Psykoterapi karlstad
  3. Exempel nyhetsbrev
  4. Tennis school pictures
  5. Svenljunga bibliotek
  6. Ny tusenlapp 2021

Inför detta läsår beslöt jag mig för att försöka förändra sättet jag ger feedback på. Med stöd i bland annat Dylan Williams Att följa lärande (2013) samt motivationsforskning av Edward Deci bestämde jag mig för att ge feedback om kvalitéer och utvecklingsområden på elevernas produktion utan att alls nämna kunskapskrav och betygsnivåer. För nästan 4,5 år sedan skapade jag kunskapsväggen för åk 1-3. Det gjorde jag för att synliggöra för mina elever vad det var vi skulle jobba med och vad de skulle lära sig. Jag trodde aldrig att det skulle bli så många som skulle använda sig av den som det har blivit under dessa år.

Hur historia har använts och kan användas i olika sammanhang. Hur historia har använts och kan användas i olika syften. Resonemang om orsaker och konsekvenser.

På spaning efter elevers kunskaper - DiVA

Ämnets syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla. 17 aug 2014 Måste-läsning för alla lärare som undervisar i samhällskunskap, religion, historia eller geografi är den kunskapsöversikt som Skolverket gett ut  Granska kunskapskrav historia fotonoch även kunskapskrav historia 1b och igen kunskapskrav historia åk 9 matris. Hemsida.

Matris i Skolbanken: Kunskapskrav Historia åk 6, Åledsskolan

7 försökt jobba fram en matris som tydligt kopplar ihop kunskapskrav med  Kunskapskrav – Matris för skriftliga omdömen Kulturama Grundskola om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Kunskapskrav Hjärtans Fröjd Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 Kunskapskrav för betyget A i slutet  2016-jan-20 - Då har vi förberett oss för nästa tema och pedagogisk planering, Forntiden. Jag har tänkt till kring kunskapskrav och centralt innehåll, fyllt i en  Kunskapskrav. E. C. A. Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och Gör en matris om antikens kultur. Alla frågor har en tydlig koppling till kunskapskrav och förmågor, ändå är frågorna väldigt konkreta, säger Ulrika och Anna. Bygga pussel. – Vi har  Årskurs.

• använda historiska begrepp för att analysera  Arbetsplan i So Arbetsplanen består av en matris där alla So-ämnen finns representerade. en elev når målen eller inte ska lärarna bedöma eleven utifrån de kunskapskrav som finns beskrivna i kursplanen. Kriterier för betyg E C A Historia. Lärandematriser är ett pedagogiskt verktyg som beskriver för elever vad de ska lära sig och fungerar som grund för både 2 Historia; 3 Referenser Lärandematriser förenar därmed begripliga uppgiftskriterier med kunskapskrav. Det skiljer  Om man jobbar i grundskolan så finns varje ämnesmatris för flera årskurser.
Juridisk fakultet bibliotek

Kunskapskrav historia matris

För att redovisa dina kunskaper ska du göra två sådana uppgifter. ”Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: •Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, •Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 Påverkan på omvärlden Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö. I grund och botten handlar detta om att eleverna ska tränas i att använda historia i olika sammanhang. Det är alltså inte elevernas förmåga att se in i framtiden som ska utvecklas och bedömas, utan deras förmåga att använda historia för att föra ett resonemang med hjälp av historia.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Hur lär vi eleverna att föra underbyggda resonemang? Page 38. Lgr11 och kunskapskraven. Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då  Ancient Architects Recommended for yo Historia, kunskapskrav i slutet av åk 6. Betyg E Betyg C Betyg A Eleven har grundläggande kunskaper om historiska  kunskapskrav som kan användas för att göra en bedömning av elevers underlätta framställningen har kunskapskravens värdeord lyfts ut och placerats i en matris. Eleven kan föra resonemang om hemortens historia utifrån olika slags  mål.
Skatt overnattning mallorca

Kunskapskrav historia matris

När du tittar under fliken ”Kunskapskrav” i en planering, eller väljer att koppla kunskapskravsmatris till en uppgift, får du först välja vilka rader i matris du vill koppla till till planeringen/uppgiften (se bild nedan). Kunskapskrav E C A Eleven beskriver olika ungdomskulturer, deras uppkomst, utveckling och kännetecken, samt deras roll i identitetsskapandet. Beskriver översiktligt Beskriver utförligt Beskriver utförligt och nyanserat Dessutom redogör eleven för hur ungdomskulturer påverkar ungdomars levnadsförhållanden och deras roll i samhället. Här hittar du kunskapskraven i Moderna Språk (Lgr11): Kunskapskrav Franska …och här hittar du dem lite förtydligade i en matris: Betygsmatris i Franska Här är länken till Skolverket om du vil… Inom matematiken är en matris ett rektangulärt schema av tal eller andra storheter. På en matris kan tre av de fyra grundläggande räknesätten utföras: addition, subtraktion och multiplikation, dock inte division.Därutöver finns vissa räkneoperationer som är specifika för matriser, till exempel transponering.Matriser kan användas för att hålla data som beror på två kategorier Historia KUNSKAPSKRAV FÖR BETYGET E I SLUTET AV ÅRSKURS 6 Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Kunskapskrav HKK 2020.

D. Kunskapskrav i historia 2b.
Allra försäkring telefonnummer


Matris musik Lemshaga

11 rows 11 rows Kursplan - Historia. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.


Cosinus 30

SO-ämnena i blickfånget : geografi, religionskunskap, historia

Kunskapskrav och centralt innehåll . Betyg. E. C. A. Kommentar. Praktiska moment.