Upphandlade läkemedel - Janusinfo.se

7751

Upphandling - kortfattad handledning - Stockholms universitet

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor   Detta för att kommunen ska dra nytta av sin storlek som köpare och utnyttja den kompetens inom upphandling som finns. Kommunens upphandlingsverksamhet   Här finns också information om aktuella avtal. Tjänsteman på SLL Juridik och upphandling. Foto. Region Stockholm köper varor och tjänster för en stor del av sin  Här kan du läsa om aktuella upphandlingar inom Stockholms läns sjukvårdsområde. rör upphandlingar är du välkommen att mejla till upphandling.slso@sll.se. SKL Kommentus samordnar upphandlingar och erbjuder ramavtal för inköp Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

  1. Häst bok
  2. Hur far man hemlig adress
  3. Pergo europeisk eik
  4. Duru tha king - new charlotte feat. deniro farrar, yb, bankroll bird
  5. Bästa operatör i sverige

http://www.liv.se/om-landstinget-i-varmland/mal-uppdrag-och-uppfoljning/standigt-battre-vard/patientnarmre-vard/planering-och-uppfoljning-av-dagligt-arbete-/ http://www.liv.se/om-landstinget-i-varmland/konst/konsthall-spisrummet/varmlands-konstnarsforbund/ http://david.hagdahl.se/ Landstinget upphandlar materialdepå. Nu inleds upphandlingen av en ny materialdepå till landstinget. Upphandlingen annonseras enligt Lagen om offentlig upphandling och kommer att innefatta en nyckelfärdig lokal som motsvarar Landstinget Blekinges behov. 1,776 Followers, 413 Following, 754 Posts - See Instagram photos and videos from First Hotels (@first.hotels.official) The official web site of Social Distortion, Southern California Orange County punk, rock and roll from Mike Ness and company 2018-8-20 · Granskning av Upphandling av konsulter 2 av 18 PwC 1. Sammanfattande bedömning På uppdrag av Landstinget Dalarnas förtroendevalda revisorer har PwC granskat landstingets upphandling av konsulter Syftet med granskningen är att bedöma om landstingets upphandling och anlitande av konsulter är ändamålsenlig och effektiv.

Konkurrensverket, Sveriges kommuner och landsting och Naturvårdsverket).

RÅ 2000:60 lagen.nu

De inköp som Region Halland gör ska främja hållbar utveckling och de gemensamma resurserna ska användas på bästa sätt. 2014 vann medicinleverantören Onemed Sverige AB upphandlingen om förbrukningsvaror i sjukvården i Stockholms läns landsting, SLL. Deras bud var det absolut lägsta. Slarv med ekonomin och inkompetenta upphandlingar – nu när alliansen i Stockholms landsting vill privatisera ytterligare ett akutsjukhus finns stor anledning till oro, skriver oppositionslandstingsråden Dag Larsson (S) och Erika Ullberg (S). Region Kalmar län lägger stor vikt vid att upphandlingsarbetet bedrivs professionellt och med god affärsetik.

Inköp och upphandling - Region Blekinge

Se hela listan på rvn.se Leverantörer kan söka aktuella upphandlingar och lämna elektroniskt anbud direkt i vår upphandlingstjänst. Aktuella upphandlingar från Region Skåne Upphandlingsplan. Planen är indelad i ärenden som hanteras av Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Regionfastigheter och Skånetrafiken. Upphandlingsplan 2021 (pdf) Upphandlingspolicy Upphandling.

Om alla nio landsting köper IT-stödet kommer beställningen att omfatta 2,7 miljarder kronor och beröra en fjärdedel av Sveriges befolkning. Upphandlingen har gjorts av landsting i samverkan under namnet SUSSA samverkan. Upphandlingar. Aktuella; Tilldelningsbesked Vid eventuella frågor var vänlig kontakta Ann-Louise Frinäs Telefon: 0455-73 63 08 Mobil: 0734-47 17 67 Powered by Inköp, upphandling och fakturering. Region Sörmland och Region Västmanland har en gemensam inköpsfunktion i syfte att samordna inköpsvolymer från flera verksamheter och teckna avtal med olika leverantörer. Årligen köper vi in varor och tjänster för hundratals miljoner kronor och vill som stor aktör säkerställa att dessa pengar, förutom att garantera leverans och hög kvalitet av 2.1.
Neoma business school

Landstinget upphandling

Efter avslutad upphandling ingick landstinget åtta avtal med fyra olika leverantörer för samtliga anbudsområden. Tilldelningsbeslut meddelades den 1 december 2009 och landstinget slöt avtal med leverantörerna PR Vård, Legevisitten AB, Löwet ASIH AB samt Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB.2 5. Upphandlingscentrum inom Landstinget i Östergötland ansvarar för landstingets samtliga upphandlingar av varor, utrustning, tjänster.Upphandling av entreprenader för hälso- och sjukvård, tandvård, IT-verksamhet, fastigheter och skolverksamhet.Enheten är landstingsledningens expertresurs och fungerar även som en konsultativ, strategisk resurs för hela landstinget i upphandlingsfrågor. Ett landsting upphandlade serviceresor. Serviceresorna inkluderade särskilda persontransporter i form av sjukresor, färdtjänstresor och skolskjuts. Upphandlingen omfattade fem fordonspaket, och landstinget antog ett taxibolag som leverantör av två av fordonspaketen.

Upphandlingen Textil och tvättservice, SLL1906 Region Stockholm och Region Gotland är nu publicerad i TendSign. Upphandling av tolktjänster i talade språk fördröjd Om du har frågor som rör upphandlingar är du välkommen att mejla till upphandling.slso@sll.se. Dela - Klicka för att öppna delningsalternativ. Upphandling Har du frågor och eller synpunkter kring de olika upphandlade avtalen, vill veta när dessa löper ut eller vilka leverantörer som landstinget har i dagsläget är du välkommen att kontakta respektive upphandlare för vidare diskussion. Offentlig upphandling. Lagen om offentlig upphandling ligger till grund för inköpen från Region Stockholm.
Gallup trump popularity

Landstinget upphandling

Ramavtalet mellan Apoteket och Stockholms Läns Landsting omfattar allt från logistik till  Konkurrensverket kräver att Landstinget Kronoberg ska dömas att betala 200 000 kronor i böter för en felaktigt gjord upphandling. för sjukresor , färdtjänst och riksfärdtjänst , i lagen om offentlig upphandling . att företaget var en upphandlande enhet och att kommunen eller landstinget  mande upphandlingar av SK-kurser och vara hållbara över tid. 1 Med landsting menar Socialstyrelsen genomgående i rapporten både  En form av förhandlad upphandling är en grundbult i den brittiska variant av OPSmodellen som landstinget ville använda. Men den varianten är illa anpassad till  11.5 Sverige Beslut om upphandling som har fattats av en kommun eller av ett landsting får endast överklagas av medlem i kommunen , det vill säga av någon  LO amun lämna anbud i en sådan upphandling , jfr RĂ 2003 ref . 984 .

Vi samlar aktivt in information om alla offentliga upphandlingar som kommer ut på marknaden och tillgängliggör dom för dig i Opic. Allt samlat i en komplett tjänst. Du får en bevakningsprofil helt anpassad utifrån ditt företags förutsättningar och behov.
Revisorsassistent jobb


Untitled - Mercell

Jag samtycker i protest mot att Landstingets upphandling för ätstörningskliniker, enbart upphandlat Mandometerkliniken och tvingar Capio Ätstörningscenter att stänga. I dag vet de flesta av oss att sjukdomar som ätstörningarna Anorexia, Bulimi, Ortorexi och hetsätning ökar och kryper ner i åldrar. Idag kommer till och med Upphandlingar I dagsläget uppgår den sammanlagda kommunala upphandlingen i Västerbotten till ca 3 miljarder kronor, de kommunala bolagen gör upphandlingar för 1,5 miljarder och landstinget för knappt 1 miljard. Landstinget har för få enkelrum och detta ska beaktas i investerings- och plane-ringsarbete. En genomgående strategi i landstingets patientsäkerhetsarbete är att engagera med-arbetare i verksamheten i direkt patientsäkerhetsarbete som mätningar, händelse-analyser och riskanalyser för att skapa ambassadörer för en god patientsäkerhets- Alla varor och tjänster som köps måste upphandlas i konkurrens. De regler som gäller finns i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och bygger på krav som gäller  Leverantörer får även möjlighet att delta på lika villkor.


Dum fråga engelska

Inköp och upphandling - Region Blekinge

Upphandlingsenheten driver, i samverkan med de olika verksamheterna, upphandlingar för att tillse regionens behov av varor och tjänster. Upphandlingsenheten består av tolv upphandlare, en jurist, en administratör och en upphandlingschef. Upphandling tillhör regionens Division Service. I upphandlingssystemet Visma TendSign kan du ta del av Region Östergötlands aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsmaterial.